BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 14/01/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm A.