BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 03/02/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A.