BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 03/05/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh Lễ Kính Thánh Philipphê Và Giacôbê, tông đồ Năm B.