BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 27/05/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C.