BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 12/02/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau CN VI Thường Niên Năm B.