Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 29/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A.