BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 12/06/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật X Thường Niên Năm B.