BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 21/06/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B.