BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 14/08/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B.