BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 06/08/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Lễ Kính Chúa Hiển Dung Năm B.