BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 18/10/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên Lễ Kính Thánh Luca Tác Giả Sách Tin Mừng Năm B.