BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 09/11/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Latêranô Năm A.