BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 21/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Lễ Nhớ Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ Năm A.