BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 16/01/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai trong tuần II Mùa Thường Niên Năm B.