Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 18/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C