Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 29/09/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Grabriel, Raphael Năm C