Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 26/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau  Chúa Nhật 3 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh  Timothê và Thánh. Titô, giám mục Năm A