Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 11/11/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật 32 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Leô  Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh Năm C