Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 23/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A.