Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 04/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A.