BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 29/04/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B.