Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 06/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A.