Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 04/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Lễ Nhớ Thánh Justinô tử đạo Năm A.