BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 02/08/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B.