BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 16/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A.