BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ NĂM TRONG TUẦN CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT NĂM B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 21/01/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ thứ năm trong Tuần Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Lễ Nhớ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo Năm B.