BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 01/02/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm trong tuần IV Mùa Thường Niên Năm B.