Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm, Sau Chúa Nhật 7 TN Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 23/02/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật 7 Thường Niên Lễ NhớThánh Polycarpô, giám mục tử đạo. Năm A