Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 1 MV Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 05/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật 1 MV Năm C