Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 23/07/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Lễ Kính Thánh Thánh Nữ Maria Magđalêna Năm C