Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 27/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật 2 Mùa ChayNăm C