Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 28/10/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật 30 Thường Niên Lễ Kính Thánh Simon Và Giuđa Tông Đồ Năm C