BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 02/03/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau CN II Mùa Chay Năm B.