BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 19/05/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B.