BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 22/06/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B.