BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 02/08/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C.