BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 10/08/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên Lễ Kính Thánh Laurensô, Phó Tế, Tử Đạo Năm B.