BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 25/08/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên Lễ Kính Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ  Năm B.