BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU TRƯỚC LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 04/01/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu trước lễ Chúa Hiển Linh Năm C.