Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 17/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tu sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C