Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 11/11/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật 32 Thường Niên Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Latêranô  Năm C