Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật II MV Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Dec 10/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn  thứ tư sau Chúa Nhật II MV Năm C