Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 21/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A.