BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 31/05/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tưi sau Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm B.