BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 01/09/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXI Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết Năm B.