Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 19/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm A