BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ TRONG TUẦN VIII TN-B

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 26/05/2021

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư Trong Tuần VIII TN Lễ Nhớ Thánh Philipphê Nêri- B