Bài giảng lễ giỗ 100 ngày Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc

Bài giảng lễ giỗ 100 ngày Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 15/06/2018

Thân mời qúy vị nghe bài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – cử hành tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn vào lúc 6g thứ Sáu 15-6-2018.

Theo: MVTT TGP Sài Gòn