Bài thơ: Mang hồn lên mạng

Bài thơ: Mang hồn lên mạng

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Thời buổi tiến bộ hiện nay Gõ trên bàn phím, biết ngay nhiều điều. Cho dù xa cách bao nhiêu Ya-hu, Fây-búc *… quá siêu, kéo gần

Thời buổi tiến bộ hiện nay
Gõ trên bàn phím, biết ngay nhiều điều.
Cho dù xa cách bao nhiêu
Ya-hu, Fây-búc *… quá siêu, kéo gần.
Liên lạc, trao đổi, chuyện cần
Vài giây nối mạng, chẳng cần đi đâu
Lúc trước chờ đợi quá lâu
Ngày nay tích tắc ảnh mầu hiện ra.
Thật tiện ích cho mọi nhà
Bình dân, khá giả, trẻ già, gái trai
Tuy nhiên phải biết cách xài
Đừng biến thành chốn võ đài triệt nhau.
Chớ dùng lời lẽ đớn đau
Nói năng lỗ mãng, tào lao, hại người.
Hãy dùng gieo rắc vui tươi
Từ ngữ tế nhị, tiếng cười tỏa lan.
In-ter-net, quà Chúa ban
Biến thành khí cụ truyền loan Tin Mừng.
Ai ơi “ném đá” xin đừng !
Hoàn thiện nhân cách, tưng bừng niềm vui.

Lm. FX. Nguyễn Xuân Quang