Ban Caritas hạt Phú Thọ bầu chọn Ban chấp hành

Ban Caritas hạt Phú Thọ bầu chọn Ban chấp hành

Tin Giáo Hội Việt Nam - Oct 15/10/2015

Thứ tư ngày 14/10/2015 vào lúc 19h30 tại hội trường giáo xứ Hoà Hưng, 51 anh chị đại diện cho ban Caritas các giáo xứ trong Giáo hạt Phú Thọ, tham dự buổi họp để bầu chọn ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2020. Buổi họp dưới sự chủ trì của cha hạt Trưởng Giuse Phạm Bá Lãm.

Với tinh thần trách nhiệm, có 9 ứng viên được đề cử và cha hạt trưởng Giuse thông qua danh sách trước khi bỏ phiếu. Sau khi kiểm phiếu căn cứ vào số phiếu và nhận xét theo những điều kiện thuận lợi nhất, những vị trong danh sách sau đây được đa số tín nhiệm được bầu chọn.

Tân ban chấp hành Caritas hạt Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1- Ông Đaminh Nguyễn Văn Đô – Sinh năm 1970 – Gx. Phú Hoà – Trưởng ban
2- Ông Antôn Vũ Nhàn – Sinh năm 1953 – Gx. Thăng Long – Phó 1
3- Ông GB Tôn Thất Minh Sang – Sinh năm 1967 – Gx. Bình Thới – Phó 2
4- Ông Giuse Đặng Văn Chiến – Sinh năm 1953 – Gx. Hoà Hưng – Thư ký
5- Ông Phêrô Tạ Văn Rồng – Sinh năm 1950 – Gx. Tân Phước – Thủ quỹ

Sau khi công bố danh sách tân ban chấp hành, cha hạt Trưởng Giuse có lời chúc mừng và đánh giá cao kết quả bầu chọn, Ngài động viên anh chị em ban Caritas hãy luôn cố gắng hy sinh, đặc biệt là quý vị được bầu chọn hôm nay đó cũng là ý muốn của Chúa.

Xin Chúa ban ơn lành bình an, cho ban chấp hành hôm nay nhận lãnh trách nhiệm, cùng toàn thể anh chị em hội viên ban Caritas, tiếp tục thực thi sứ mạng bác ái với người nghèo của thánh Vinh Sơn Phaolô trong đời sống hôm nay luôn được thành công tốt đẹp.

Tin & Ảnh: Văn Chung

Ban Caritas hat Phu Tho (3) Ban Caritas hat Phu Tho (12)
Ban Caritas hat Phu Tho (12) Ban Caritas hat Phu Tho (10)
Ban Caritas hat Phu Tho (9) Ban Caritas hat Phu Tho (6)